ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 18 - 24 ΕΤΩΝ

Αναρτήθηκε στα Προγράμματα ανέργων απο 18 έως 24 ετών

«Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας»

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων από 18 έως 24 ετών βρίσκεται σε φάση αιτήσεων έως και τις 30/5/2016 και ώρα 23:59.

 

Αν θέλετε βοήθεια με την αίτησή σας τηλεφωνήστε μας στο 26510 51200 ήσυμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος γράφοντας στα σχόλια «Για τα προγράμματα 18-24 ετών».

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων έχει αρχίσει από την Τρίτη 16/02/2016 (16:00) και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 30/5/2016 (23:59).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση σε όσους τομείς θέλετε.

 • Η συμπλήρωση της αίτησης με λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία οδηγεί σε αποκλεισμό από το πρόγραμμα.

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω των επίσημων ιστοσελίδων του προγράμματος που αναφέρονται παρακάτω.

 • Με την ολοκλήρωση της αίτησής σας τυπώστε ή καταγράψτε τον αριθμό ΚΑΥΑΣ που παράγει το σύστημα, διότι είναι ο κωδικός αριθμός της αίτησης και θα σας χρειαστεί.

Τομείς κατάρτισης και πιστοποίησης:

 1. Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics

 • Αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.logistics-eede.gr

 • Πανελλαδικά διατίθενται 2.000 θέσεις από τις οποίες οι 84 είναι στην ΗΠΕΙΡΟ.

 • Πιθανές θέσεις πρακτικής για αυτόν τον τομέα είναι:

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, Στέλεχος Διαμεταφοράς Προϊόντων / Διαλογέας, Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης (Logistics).

 1. Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 • Αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.edu.sepe.gr

 • Πανελλαδικά διατίθενται 3.000 θέσεις από τις οποίες οι 120 είναι στην ΗΠΕΙΡΟ.

 • Πιθανές θέσεις πρακτικής για αυτόν τον τομέα είναι:

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician), Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist), Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist), Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer), Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist)

 1. Εξαγωγικό Εμπόριο Προϊόντων

 • Αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.exagogiko-eede.gr

 • Πανελλαδικά διατίθενται 3.600 θέσεις από τις οποίες οι 150 είναι στην ΗΠΕΙΡΟ.

 • Πιθανές θέσεις πρακτικής για αυτόν τον τομέα είναι:

Στέλεχος Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων, Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου Και Εξωστρέφειας, Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου, Υπάλληλος Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης (Εξαγωγών).

 1. Λιανικού Εμπορίου

 • Αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.esee-emporio.gr

 • Πανελλαδικά διατίθενται 4.000 θέσεις από τις οποίες οι 160 είναι στην ΗΠΕΙΡΟ.

 • Πιθανές θέσεις πρακτικής για αυτόν τον τομέα είναι:

Πωλητής Λιανικής, Εξωτερικός Πωλητής, Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου, Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser), Υπάλληλος Γραφείου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική Κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών σε δύο φάσεις (Α΄ φάση 60 ώρες και Γ΄ Φάση 60 ώρες)

 • Πρακτική Άσκηση διάρκειας 260 ωρών σε δύο φάσεις (Β΄ φάση 100 ώρες και Δ΄ Φάση 160 ώρες)

 • Πιστοποίηση Προσόντων (η συμμετοχή είναι υποχρεωτική για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος)

 • Συνολικό Μικτό Επίδομα 1471,60 ευρώ (Καθαρό Ποσό + Ασφαλιστικές Εισφορές + Λοιπές Κρατήσεις)

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όσοι άνεργοι:
 1. Έχουν γεννηθεί από 1/1/1992 μέχρι και 31/12/1997.

 2. Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 3. Είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής ή Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 4. Δεν έχουν την μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 5. Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο / φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Θα πρέπει άμεσα να περάσουν από το κοντινότερο γραφείο ΟΑΕΔ για να το ελέγξουν και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση.

 6. Αν έχουν συμμετάσχει τους τελευταίους 9 μήνες σε πρόγραμμα ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης, θα πρέπει να καλέσουν στο 801 11 25 255 για διευκρινήσεις.

 
Κριτήρια Μοριοδότησης:
 1. Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας (μέγιστος αριθμός μορίων 20)

 2. Ετήσιο Ατομικό ή Οικογενειακό Εισόδημα για το Φορολογικό Έτος 2014 (μέγιστος αριθμός μορίων 20)

 3. Εκπαιδευτικό Επίπεδο - Ισχύει μόνο για το πρόγραμμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του ΣΕΠΕ (μέγιστος αριθμός μορίων 20)

Ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 40 για τους τομείς Λιανικό Εμπόριο, Logistics και Εξαγωγικό Εμπόριο και 60 μόρια για τον τομέα Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση Ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση προηγείται ο υποψήφιος που έχει καταθέσει νωρίτερα την αίτηση.

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ηλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος για επιχειρήσεις έχει αρχίσει από την Τρίτη 16/02/2016 (16:00) και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 30/05/2016 (23:59).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο μέσω των παρακάτω επίσημων ιστοσελίδων και μόνο στους τομείς που υπάρχει θέση ή θέσεις πρακτικής που μπορεί να προσφέρει η επιχείρηση.

Οι επίσημες ιστοσελίδες του προγράμματος είναι:

 1. Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics www.edu.sepe.gr

 2. Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών www.logistics-eede.gr

 3. Εξαγωγικό Εμπόριο Προϊόντων www.exagogiko-eede.gr

 4. Λιανικού Εμπορίου

 5. www.esee-emporio.gr