(Ανενεργό) Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών

Αναρτήθηκε στα Προγράμματα ανέργων στον κλάδο του Τουρισμού

Τώρα Πρόγραμμα με Επιταγή Voucher εισόδου ανέργων 18 έως 29 ετών (γεννημένοι μετά την 1-1-1983) και στον Τουριστικό Τομέα ( Οι Επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν αναφέρονται παρακάτω)

Οι Αιτήσεις γίνονται από 9 έως 27 Μαϊου

Κάντε κλίκ εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη της δράσης.

Αίτηση ανέργου β/θμιας ή ΙΕΚ

form icon green

Αίτηση ανέργου Πτυχιούχου

Αίτηση της Επιχείρησης

form icon mob

Συγκεκριμένα :

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών».
Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε:

 • ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,
 • επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων
 • επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης
 • επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού
 • επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού
 • επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης
 • τουριστικά γραφεία
 • αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις
 • εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων
 • επιχειρήσεις κρουαζιέρας
 • επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών
 • λειτουργίας μαρινών
 • επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

 1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών στο ΚΕΚ
 2. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών (με χρόνο υλοποίησης έως 5 μήνες) χωρίς καμιά επιβάρυνση οικονομική για την επιχείρηση.
 3. Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης (ΚΕΚ) και τους Συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής)

Στην περίπτωση που Επιχείρηση μετά τη λήξη της 5-μηνης πρακτικής άσκησης – προβεί στην πρόσληψη του ωφελουμένου για ένα έτος η επιχείρηση επιδοτείται με ολόκληρο το μη μισθολογικό κόστος (ΙΚΑ).
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης ΚΕΚ.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ' όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν, θα επιδοτηθούν οι μεν απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το ποσό των 2.400,00€, ενώ οι απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ με το ποσό των 2.700,00€.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 2000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ
 • 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.