Προφίλ


Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η γνώση ανοίγει ορίζοντες και η κατάρτιση δίνει ευκαιρίες εργασίας.

ΠΡΟΦΙΛ

keknew smallΗ Ευρωκατάρτιση λειτουργεί από το 2006 ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και από το 2014, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 2 (ΚεΔιΒιΜ2) με κωδικό πιστοποίησης 2000080 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ.

Σκοπός μας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους, άτομα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (EKO) και ΑΜΕΑ, καθώς και η άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων. Τα υλοποιούμενα προγράμματα κατάρτισης είναι είτε συγχρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους ή αυτοχρηματοδοτούμενα.

Γνώμονάς μας είναι η παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης ώστε οι γνώσεις που αποκτώνται από τους καταρτιζόμενους να γίνουν εργαλείο για την απασχόληση τους και την εύρεση εργασίας ή για το ξεκίνημα μιας μικρής επιχείρησης.

profil2Η Ευρωκατάρτιση είναι πιστοποιημένη για την υλοποίηση προγραμμάτων στους παρακάτω τομείς:

  • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
  • Οικονομία και Διοίκηση
  • Τουρισμός & Παροχή Υπηρεσιών
  • Περιβάλλον
  • Παιδαγωγική
  • Υγεία και Πρόνοια
  • Αγροτικά
  • Τεχνικά Επαγγέλματα και Μεταφορές
  • Πολιτισμός & Αθλητισμός

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

profil3Η κύρια δομή μας στεγάζεται σε σύγχρονο κτήριο και. βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο των Ιωαννίνων επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 54, ανάμεσα από τα σουπερμάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και MyMarket. Για να έρθετε, δείτε περισσότερες πληροφορίες πρόσβασης εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Από το 2006 έως και σήμερα έχουν υλοποιηθεί τα παρακάτω προγράμματα:

1. Στελέχη τεχνικής υποστήριξης και πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων και πωλήσεων για 6.500 εργαζόμενους (2007)
2. «Πρόγραμμα κατάρτισης βασικών δεξιοτήτων 15.000 άνεργων γυναικών» (2008)
3. «Αγροτουρισμός: Οργάνωση και διοίκηση αγροτουριστικών επιχειρήσεων» (2008)
4. «Στελέχη τεχνικής υποστήριξης και πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων» (2008)
5. Πρόγραμμα Τουρισμού «Σερβιτόρος» (2011)
6. Πρόγραμμα Voucher «Πιστοποίηση γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων σε ΤΠΕ» (2012)
7. «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» (2013)
8. «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών» (2013)
9. Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ «επιχειρηματικότητα & κοινωνική οικονομία» και «Τουρισμός & τεχνολογία» (2014)
10. «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς - λιμένος» (2014)
11. «Επιταγή εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» (2014)
12. «Επιταγή εισόδου για νέους από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» (2014)
13. «Η έννοια και ο ρόλος του μαρκετινγκ στην σύγχρονη επιχείρηση. Ε-μαρκετινγκ και social media. Τεχνικές πωλήσεων» - εμπορικός σύλλογος Ιωαννίνων (2014)
14. «Συμβουλευτική στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση» - Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Ν. Ιωαννίνων (2014)
15. «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας άνεργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ» (2015)
16. «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» (2015)