ΝΕΟ VOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29-64 ΕΤΩΝ

Αναρτήθηκε στα Νέα - Ανακοινώσεις

Ως το τέλος Ιανουαρίου 2016 αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ που θα απευθύνεται σε 26.000 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών, με εγγυημένη απασχόληση 7 μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι ηλικίας 29 έως 64 ετών

 • Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο)

 • Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ)

 • Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ)

2. Το εκπαιδευτικό επίδομα αναμένεται να είναι 5.500€ μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή.

Το ακριβές ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος για τη θεωρία, καθώς και το ύψος της εργοδοτικής συμμετοχής για την εγγυημένη απασχόληση στις επιχειρήσεις, θα καθοριστούν με την επίσημη πρόσκληση της δράσης, που θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΕΔ στο προσεχές διάστημα.

3. Τα προγράμματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν

 • Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, σε 43 ειδικότητες, 8 αναπτυσσόμενων κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

 • Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και προσόντων των καταρτισθέντων που θα βασίζεται σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων και συμβουλευτικής.

 • Επαγγελματική συμβουλευτική και καθοδήγηση (μέσα από τουλάχιστον 6 συνεδρίες, 2 εκ των οποίων θα παρέχονται σε ομαδική βάση και σε ωφελούμενους με κοινά επαγγελματικά χαρακτηριστικά ή κοινούς επαγγελματικούς στόχους.)

 • Εγγυημένη απασχόληση 6 μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

4. Οι 8 κλάδοι της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνουν

 • Εμπόριο

 • Logistics (Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας)

 • Έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα

 • Ενέργεια

 • Τουρισμός

 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

 • Τρόφιμα-Ποτά

 • Περιβάλλον, Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

 

NEO VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2015

Αναρτήθηκε στα Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση από το insete για το πρόγραμμα Voucher:

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης - β΄ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:
περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) Για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ συνολικά, αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης (980€ για την α΄ φάση και 1.078 € για την β΄ φάση). β) για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € συνολικά, στο επίδομα πρακτικής άσκησης ( 880€ για την α΄ φάση και 968€ για την β΄ φάση).
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υποβολής των ωφελουμένων αρχίζει από 02/07/2015 και λήγει την 30/07/2015 και ώρα 23:59:59.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 2. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 3. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2014
 4. ΙΒΑΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
 5. ΠΤΥΧΙΟ Ή ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
 6. ΞΕΝΗ/ΕΣ ΓΛΩΣΣΑ/ΕΣ.

Ανακοινώθηκαν τα ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για το Voucher ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. έως 29 ετών

Αναρτήθηκε στα Νέα - Ανακοινώσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε μαζί αν έχετε επιλεγεί.

Σύμφωνα με την τροποποιημένη προκύρηξη ο συνολικός αριθμός των επιτυχόντων αυξάνεται στους 11000 (από 7000 που είχε ανακοινωθεί αρχικά), με αποτέλεσμα να ωφελούνται οι επιλαχόντες και οι μη επιλεγέντες των αρχικών αποτελεσμάτων.
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 480 ωρών.
Το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέλθει στα 2400€ (4€ ανά ώρα)

Διαβάστε την ανακοίνωσή μας εδώ

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση εδώ :

http://voucher.gov.gr/project/view/id/21

espa